Perheen määritelmä

Koska meillä kaikilla on perhe.

Perheellä tarkoitetaan tässä laajasti niitä henkilöitä, jotka vastaaja katsoo kuuluviksi perheeseensä (omat lapset, puoliso, omat/puolison vanhemmat, bonuslapset, omat sisarukset ym.)

Lainsäädännössä perheen määritelmä ei välttämättä ole aina sama kuin koettu perheside.

Toisaalta perheenjäseniksi ei tässä yhteydessä suositella liitettäviksi aivan vapaasti keitä tahansa (esim. ex-puolison sukulaisia, lemmikkieläimiä ym.).

Työyhteisöjä kannustetaan määrittelemään työnantajan vetämänä oman organisaation määritelmä perheelle ja käyttämään sitä perheystävällisyyden kehittämistyössä.

Miten sinä määrittelisit sinun perheesi? Vastaa kyselyymme 31.1.2018 mennessä.

”Koska meillä kaikilla on perhe”
Perheystävällinen työpaikka -ohjelma ei rajoitu vain lapsiperheisiin, vaan ulottuu elämänkaaren kaikkiin vaiheisiin.